MIDDEN - DELFLAND

Vink (Fringilla coelebs)

Voorkomen: standvogel, broedgebied: bossen, parken en tuinen.

Vink
Vinken komen voor in tuinen.

Vink
Ook in de polder is de vink te vinden (langs Vlaardingsevaart).

21 februari 2017