MIDDEN - DELFLAND

Vruchtbaar buizerdpaar in de Duifpolder

24 juni 2014. De buizerd is een middelgrote roofvogel die sinds 1994 in Midden-Delfland algemeen aanwezig is (circa tien broedparen). Regelmatig zijn er enkele van deze vogels hoog, al termiekend, in de lucht te zien, speurend naar een prooi. Na de winter 2012-2013 was het aantal flink afgenomen, maar nu lijkt er weer een opleving te komen. In ieder geval is het nest langs de Vlaardingsevaart, in de Duifpolder, bevolkt door, vrijwel zeker, drie jongen, die op dit moment bijna klaar zijn om uit te vliegen.

Overal in Midden-Delfland kun je een buizerd tegenkomen, maar meestal vliegt hij tijdig weg als passanten gevaarlijk in de buurt komen. Populaire plekken zijn de 'nieuwe natuurgebieden' als de Broekpolder, het Abtswoudsebos en het recreatiegebied Ruiven. Al enkele jaren broedt de buizerd ook in de Duifpolder nabij de Vlaardingsevaart.

Buizerdnest Duifpolder
Het buizerdnest in de winter.

Buizerd ouder in mei 2012
Een van de vermoedelijke ouders in mei 2012 gefotografeerd op het nest.

In de groenstrook met knotwilgen in de Duifpolder langs de Vlaardingsevaart ligt ook een klein geriefbosje met enkele hogere bomen. De oplettende wandelaar en kanovaarder zal daar al enkele jaren een groot nest hebben waargenomen: een buizerdnest. Vaak zit de buizerd man of vrouw op een dode tak aan de Duifpolderzijde te loeren op een prooi. Maar met hun bijzonder goede ogen vallen passanten al lang van te voren op en vliegt de vogel vaak ongezien weg.

Buizerdnest Duifpolder
Al vroeg oefenen om straks weg te vliegen.

Buizerdnest Duifpolder
Een van de ouders komt aanvliegen met een prooi, nagejaagd door kraaien.

Deze lente kon men de ontwikkelingen in het nest redelijk goed volgen. De drie jongen waren voor het eerst te zien als witte donzige bolletjes. Maar op dit moment, eind juni 2014, hebben ze hun grijsbruine kleur gekregen en worden de nodige vliegoefeningen uitgevoerd als teken dat zij binnenkort zullen gaan uitvliegen.

Buizerdnest Duifpolder
Het duurt niet lang meer of de jongen verlaten het nest.

Buizerd aan de maaltijd.
November 2009. Langs het Gaagpad (ook Duifpolder) heeft deze buizerd enige tijd gehad deze (vermoedelijke) duif of tortel te ontleden.

Meer informatie:

05 augustus 2014