MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Reigers

Veruit de meest in Midden-Delfland voorkomende reigersoort is de Blauwe Reiger (Ardea cinerea). Deze soort broedt ook in Midden-Delfland, bijvoorbeeld in het reigerbosje op de Vlietlanden en ook in de naastliggende Broekpolder bos. De kans een Kleine Zilverreiger of Grote Zilverreiger te zien is veel kleiner; een Ralreiger (Ardeola ralloides) ontmoeten is een zeldzaamheid. Toch bracht op 31 mei 2007 een Ralreiger een bezoek aan Midden-Delfland, en wel de Vlaardingsevaart. Onmiddellijk waren de 'spotters' gealarmeerd en opgetrommeld en met hun telescopen en lange telelenzen werden veel foto's gemaakt .

Ralreiger

Deze enkele Ralreiger (Ardeola ralloides) voelt zich kennelijk hier best thuis. Langs de rietkraag naast de Duifpolder (nabij het Duifpoldergemaal) zit hij rustig toilet te maken en pakt af en toe een langskomend visje. Dan weer paradeert hij over de waterleliebladeren. Ook van langskomende boten trekt hij zich meestal niet veel aan. Een enkele keer zoekt hij even de bescherming van het veilige riet.

Volgens de Vogelgids van Natuurmonumenten komt de Ralreiger wel vaker 's zomers naar Nederland (in kleine aantallen). Maar broeden doet hij als sinds ca. 1880 niet meer in Nederland maar in zuid en zuidoost Europa. In de winter trekken de vogels naar Afrika om te overwinteren.

Blauwe reiger

De Blauwe reiger (Ardea cinerea) is de enige reiger die in Europa regelmatig voorkomt. In Nederland is zijn aantal de laatste jaren flink toegenomen. Zomer en winter is deze grote vogel (90-98 cm) in de buurt van water te vinden, en in de meest uiteenlopende poses, Tijdens de vlucht heeft de reiger een machtig postuur met een zware vleugelslag waarbij de vleugels ver naar beneden gaan. Zijn ingetrokken hals hierbij is kenmerkend.

Blauwe reigers eten niet alleen vis, maar lusten ook graag muizen, mollen en jonge vogels. Vaak zit een reiger enkele meters vanaf vissende mensen te 'bedelen' om een makkelijke vis.

Een deel van de Blauwe reigers vertoeft 's zomers in noordoost Europa, waarvandaan ze 's winters in Nederland aankomen. De Blauwe reiger broedt in kolonies in bomen, zoals op de Vlietlanden en in riet.

Blauwe reiger

De Blauwe reiger is er 's winters, en...
De Blauwe reiger is er 's winters, en...

's zomers.
... 's zomers.

Reigernesten op de Vlietlanden
Reigernesten op de Vlietlanden.

Af en toe een lekker visje
Af en toe een lekker visje... een kleine snoek.

Altijd loerend naar een prooi
Altijd loerend naar een prooi.

Grote zilverreiger
De Grote zilverreiger is inmiddels een algemeen voorkomende vogel; in elke polder van Midden-Delfland zijn er wel enkele vogels (hier de Akkerdijkschepolder).

Links:

02 februari 2020