MIDDEN - DELFLAND

Ganzen in Midden-Delfland

Midden-Delfland is ook bekend om zijn landelijk karakter, een gebied waar 's zomers de koeien in de wei staan. Maar naast koeien herbergen de weilanden ook ganzen. Vooral in de winter komen grote groepen bij elkaar om te rusten en (gras) te eten. Dat is natuurlijk een prachtig gezicht. Maar de boeren zijn er minder blij mee, want naast het eten, vervuilen ganzen het gras flink en dat maakt het gras van mindere kwaliteit. Tegenwoordig is er wel een vergoedingensysteem zodat deze schade gecompenseerd wordt.

In de winter vinden soms duizenden ganzen de nodige rust en voedsel op de weilanden in Midden-Delfland. De Kolgans (Anser albifrons), Brandgans (Branta leucopsis) en Rotgans (Branta bernicla) zijn echte overwinteraars. Hun broedgebieden liggen in Noord-Europa en Siberië. De Canadese gans (Branta canadensis) en Nijlgans (Alopochen aegyptiacus) (een halfgans verwant aan de Bergeend) trekken niet; ze zijn ooit ontsnapt of uitgezet, houden stand en broeden in Nederland. De Grauwe gans (Anser anser) komt hier juist om te broeden en overwintert in landen rond de Middellandse Zee.

Grauwe ganzen
Grauwe ganzen in de wei

Grauwe ganzen in de vlucht
Grauwe ganzen in de vlucht


Honderden ganzen bij elkaar in de Duifpolder, wachtend op de lente


Grauwe ganzen


Nijlgans

Sneeuwgans tussen de Grauwe ganzen
Sneeuwgans tussen de Grauwe ganzen


Koeien en ganzen in de wei


Vaste bewoners langs de laardingsevaart


Nijlganzen met jongen


Canadese ganzen familie op reis


Canadese ganzen


Boerengans


Vogeltrek boven Midden-Delfland

11 maart 2016