MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Praktisch zomer

Steeds meer nieuwe plantensoorten laten zich zien als de zomer zich aandient. Soms lijken zij op al eerder gevonden planten, maar dan is de vindplaats weer anders of heeft de plant een andere bladvorm. Het vaststellen van de soort valt vaak niet mee...

In de poldersloten, zoals hier in de Zouteveensepolder, vinden we groeiend in en op het water de Witte waterkers (Rorippa nasturtium-aquaticum). Het is een kleine, kruipende plant. De bladeren zijn geveerd en groen in de herfst. De hauwtjes zijn 18 mm of kleiner en hebben twee rijen zaden. De plant komt voor in- en langs ondiep stromend water (vaak op kalk). Bloeitijd mei - oktober.

Net over de grens van Den Hoorn in Rijswijk, langs de trambaan van lijn 17, vinden we de Wilde Cichorei (Cichorium intybus) uitbundig in bloei. Lid van de grote composietenfamilie is deze middelgrote tot grote plant bijna kaal en weinig vertakt. De lichtblauwe bloemen zijn een lust voor insecten. De plant komt voor langs kaden, wegbermen en braak liggende grond, vooral in het rivierengebied. Bloeitijd juni - september. Cichorei wordt al eeuwen gegeten en als geneesmiddel gebruikt. De wortel bevat insuline gebruikt door diabetici.

De zuidelijke grens van Midden-Delfland wordt gevormd door de Nieuwe Waterweg. Op deze kades zijn de omstandigheden heel anders en komt hier het Slangekruid (Echium vulgare) overal voor. De plant houdt van een droge, zanderige en warme plaats; dat lukt dus wel op deze zuid-oever. De plant is van zuidelijke oorsprong. De plant is ruig behaard, hetgeen voorkomt dat dieren eraan willen knagen. De bloemen zijn eerst roodachtig, daarna blauw. Alleen de roodachtige bloemen bevatten honing. De geopende bloem met zijn naar voren gestoken, gespleten stijl lijkt wat op een slangenkop met uitgestoken tong. Vroeger dacht men dat de plant geneeskrachtig werkte bij slangenbeten. Bloeitijd juni - september.

Een aardige verrassing tijdens de Midden-Delfland Dag 2002 was het zien van een groot aantal rupsen van de Dagpauwoogvlinder. Nico van Paassen in 't Woudt heeft daar een speciaal veldje met Brandnetels staan.

Het Groot hoefblad heeft midden juni zijn maximale grootte wel bereikt. Langs het wandelpad naast de Vlaardingsevaart kun je je nog maar moeite voortbewegen. Maar zoals het elk jaar weer gaat: De Kadeloop komt er weer aan (dit jaar 6 juli 2002), dus moet er ruimte gemaakt worden voor de hardlopers. Om deze tijd zijn alle weilanden en kaden overal gemaaid om weer nieuwe kansen te geven aan de plantensoorten van de zomer en herfst.

Gehoornde klaverzuring (Oxalis corniculata) is een kleine, lage kruipende plant die zijn oorsprong in Zuid Europa heeft. Hij wordt verspreid met cultuurplanten. De gele bloemen zijn 4-7 mm groot. Bladkleur groen tot paars. Gehoornde klaverzuring komt voor in tuinen, op akkers, braakliggende terreinen en bij woningen. Bloeitijd april - oktober.

Bermooievaarsbek (Geranium pyrenaicum) is een middelgrote bermplant. Bloemen ca. 15 mm groot, Het blad is tot ongeveer de helft ingesneden. Komt van oorsprong uit de bergstreken van Zuid Europa. In 1836 voor het eerste gevonden in Leiden. Komt nu plaatselijk talrijk voor zoals hier in Den Hoorn (Den Dulder).

De Akkerkers (Rorippa sylvestris), 20-40 cm groot, houdt van een voedselrijke en natte bodem, zoals langs sloten en op akkers. De gele bloemen zijn 5 mm groot. De bladeren zijn diep geveerd. De vruchten zijn lijnvormig: hauwtjes. Bloeitijd mei - september. De Akkerkers verspreid zich ongeslachtelijk door het afbreken van stukjes die, meegevoerd door sloten en rivieren verderop weer wortelen. In de uiterwaarden van de rivieren komt deze plant ook veelvuldig voor.

Akkervergeet-mij-nietje (Myosotis arvensis). Het is een lage tot middelgrote plant (10-30 cm). Grijsgroene stengels en bladeren door stijf afstaande borstelharen. De lichtblauwe, 3-5 mm, staan dicht bij elkaar. De plant is algemeen op een zonnige plaats op akkers, langs dijken en wegranden (ook in de duinen). Hij houdt van een voedselrijke en basenrijke maar kalkarme plaats. Bloeitijd april - augustus

13 augustus 2014