MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Grote Canadese gans (Branta canadensis)

Voorkomen: algemeen in de veenweide gebieden van Midden-Delfland; standvogel, broedgebied: Lang sloten in de polders.

Canadese gans (Branta canadensis) - © GDP Schipluiden
Ooit ontsnapt of uitgezet en zich uitgebreid.

Canadese gans (Branta canadensis) - © GDP Schipluiden
Het nest wordt goed bewaakt.

Canadese gans (Branta canadensis) - © GDP Schipluiden
Spoedig zijn er de pullen, de jongen, die bij dreigend gevaar het water ingeloodst worden.

Canadese gans (Branta canadensis) - © GDP Schipluiden
's Zomers kunnen dan hele families je pad kruisen.

Canadese gans (Branta canadensis) - © GDP Schipluiden
Ook 's winters zijn ze in grote aantallen aanwezig.

21 mei 2018