MIDDEN - DELFLAND

Visdief (Sterna hirundo)

Voorkomen: algemeen van maart-november in de buurt van water, broedgebied: moerasgebieden en rietlanden.

Visdief (Sterna hirundo) - © GDP Schipluiden
Heen en weer vliegend en spiedend naar een visje.

Visdief (Sterna hirundo) - © GDP Schipluiden
In de Kleiput in de Vlietlanden broeden Visdiefjes heel succesvol.

Visdief (Sterna hirundo) - © GDP Schipluiden
Paniek als plotseling een Nijlgans het broedgebied binnenvalt.... maar het valt mee.

Visdief (Sterna hirundo) - © GDP Schipluiden
Allerlei kapriolen haalt hij uit.

Visdief (Sterna hirundo) - © GDP Schipluiden
Bij het zien van een prooi...

Visdief (Sterna hirundo) - © GDP Schipluiden
... stopt hij even, en biddend wacht hij af, om daarna snel het water in te duiken.

23 mei 2018