MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Wintertaling (Anas crecca)

Voorkomen: standvogel, ook wintergast, broedgebied: vegetatierijke zoetwatergebieden.

Wintertaling
Deze wintertalingen zaten op de plas in de Bieslandse Bovenpolder (bij Delft).

Wintertaling
Slobberend in het ondiepe water zwom hier een zestal paartjes.

21 februari 2017